GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA PRZEDSZKOLAGALERIA

1.09.2009r.  NOWE, PIĘKNE PRZEDSZKOLE GOTOWE -  Patrz poniżej.          1.Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku przez Biskupa Józefa Guzdka.          2.Przebieg budowy - chronologicznie -  Patrz od dołu strony.

   INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI  pod nazwą  "Budowa przedszkola w Tenczynku z biblioteką" :   

   DOKUMENTACJĘ  PROJEKTOWĄ, w większości społecznie wykonała Pani architekt  mgr inż. Magdalena Szafran msza.arch@interia.pl                     ( Ofiarowana na sesji przez rodziców dokumentacja została wyceniona przez ówczesne władze na  kwotę ponad 50 tysięcy złotych.)    

             Przedszkole wybudowało wyłonione w przetargu  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ŁĘGPRZEM" z Krakowa  www.legprzem.com.pl            Inwestycję sfinansował URZĄD MIEJSKI w Krzeszowicach. www.krzeszowice.pl  -  Całkowita wartość inwestycji wyniosła  4 803 456,14               Kwota dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  wyniosła  2 995 435,25 -                    ( największa liczba punktów została przyznana za wkład społeczny mieszkańców Tenczynka - bardzo Państwu dziękujemy) .

 

30 SIERPNIA 2009r. - UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU

Nasze marzenia spełniły się. To właśnie 30 sierpnia Jego Eminencja Ksiądz Biskup Józef Guzdek odprawił o 11.30 w Kościele Św. Katarzyny w Tenczynku mszę św. w intencji pracowników przedszkola i dzieci do niego uczęszczających, poświęcił krzyżyki do sal i zachwycił licznie zebranych mieszkańców i gości wspaniałą homilią. Jak powiedział   "inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja". Po mszy wszyscy zebrani przeszli do nowego budynku przedszkola, gdzie miała miejsce krótka część oficjalna: powitanie gości i przemowy Burmistrza Cz. Bartla , Przewodniczącej Rady Miejskiej Marty Sobczyk oraz w imieniu Starosty Powiatu Krakowskiego Radnej Janiny Lasoń.

Państwo Pojawa z Tenczynka- młodzi małżonkowie przekazali dar w postaci puszki z pieniędzmi na zabawki, które uzbierali od gości zamiast kwiatów.( Kwotę 846,- złotych). Dyrektor przedszkola podziękowała wszystkim za pomoc i wsparcie podczas starań o budowę tak wspaniałego obiektu.

                     Przedstawiciele przedszkolaków wręczyli Burmistrzowi klucz do przedszkola, a burmistrz przekazał go dyrektorowi Marzenie Kubin.

 

Następnie Jego Eminencja poświęcił nowy obiekt i wszyscy mogli zwiedzać do woli jego pomieszczenia. Zachwytom nie było końca. Nareszcie dzieci będą miały wspaniałe warunki do zabawy i nauki. Ksiądz Biskup w darze od dzieci otrzymał statuetkę "serce za serce" i kwiaty.

 

Wśród zacnych gości obecni byli obok już wymienionych wyżej m. in. -Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Elżbieta Obal-Dyrek, zastępca Burmistrza A. Żbik i Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich B. Adamczyk, Burmistrz poprzednich kadencji W. Jagiełło, Radni Powiatu Krakowskiego i radni naszej gminy, przedstawiciele Firmy "ŁĘGPRZEM", księża, sołtys R. Ryś oraz wielu zacnych gości w tym mieszkańcy Tenczynka i całej Gminy Krzeszowice.

 

Na zakończenie Ksiądz Biskup wraz ze specjalnymi gośćmi mogli wysłuchać koncertu na saksofonie wykonanego przez  Roberta Bęben wraz z rodzicami Beatą i Jankiem.

Zbiórka do puszki ustawionej przy wejściu do przedszkola wyniosła 561,- złotych. Za obie zbiórki zakupiono zabawki i przybory do zajęć dla dzieci. Serdecznie dziękujemy za dar serca.

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

LIPIEC 2009r. - NOWE PRZEDSZKOLE W TENCZYNKU JUŻ GOTOWE!

Budowa Przedszkola w Tenczynku dobiegła końca. Firma Budowlana „ŁĘGPRZEM” z Krakowa niespełna po 17 miesiącach  skończyła inwestycję.  Przypomnijmy bardzo krótko jak to z przedszkolem było, a nie było łatwo.

P R Z E B I E G    B U D O W Y    N O W E G O    P R Z E D S Z K O L A

 1. - STYCZEŃ 2005r. rozpoczęcie  działań Grupy Inicjatywnej  na  rzecz budowy,  pierwsze  spotkanie  inicjatorów; ówczesny Burmistrz Wiesław Jagiełło, ówczesny Prezes LKS "Tęcza" a obecny sołtys Ryszard Ryś, Radny Antoni Jamiński i dyrektor przedszkola Marzena Kubin,

 2. - MARZEC 2005r. zawiązuje  się Grupa Inicjatywna Rodziców  z  przewodniczącą  Dorotą  Kortą   na  czele  (grupa  uczestniczy w wielu sesjach Rady Miejskiej, prowadzi rozmowy z radnymi, współorganizuje festyny na rzecz projektu i czyni starania o nowe przedszkole ),

 3. - MARZEC 2005r. - ówczesny Burmistrz Wiesław Jagiełło przekazuje na nowe przedszkole działkę budowlaną       o powierzchni 58 arów w centrum wsi i  architekt Magdalena Szafran jedna z naszych mam rozpoczyna prace nad projektem,

 4. - 12 PAŹDZIERNIK 2006r. Sesja Rady Miejskiej – rodzice przekazują gotowy projekt wykonany społecznie przez  architekt inż. Magdalenę Szafran na sesji ówczesnemu Burmistrzowi Wiesławowi Jagiełło i Radzie Miejskiej,

 5. - CZERWIEC 2007r. uzyskanie pozwolenia na budowę,

 6. - PAŹDZIERNIK 2007r. – Rada Miejska z  obecnym Burmistrzem Czesławem Bartlem  na  czele przeznacza na budowę  przedszkola  4,5 mln złotych,

 7. -  GRUDZIEŃ 2007r. Przedsiębiorstwo Budowlane "ŁĘGPRZEM " z Krakowa wygrywa przetarg na budowę przedszkola,

 8. -   dokładnie 7 STYCZNIA 2008r. – budowa ruszyła, pierwsza koparka wjechała na teren budowy,

 9. -   WRZESIEŃ 2008r. – budynek stoi już gotowy w całości wraz z elewacją,

 10. -   MAJ 2009r. – dwupoziomowe parkingi przy przedszkolu już gotowe,

 11. -   LIPIEC 2009r. –  zakończenie całkowite inwestycji.  

        Naszymi sprzymierzeńcami od początku były  MEDIA  w tym:    TELEWIZJA KRAKÓW  ,  DZIENNIK POLSKI,       PRZEŁOM ZIEMI CHRZANOWSKIEJ,  GAZETA KRAKOWSKA  I  MAGAZYN KRZESZOWICKI.

 1. -20 LIPCA 2009R.- Odbioru technicznego Przedszkola Samorządowego w Tenczynku dokonała komisja w składzie:
  1.  Czesław Bartl, Burmistrz Gminy – Przewodniczący Komisji
  2.  Łukasz Wróblewski, Naczelnik WIT – Zastępca Przewodniczącego
  3.  Marzena Kubin, Dyrektor Przedszkola – Członek Komisji
  4.  Aleksandra Staśkiewicz, Inspektor WIT -  Członek Komisji
  5.  Andrzej Wróbel, Inspektor WIT – Członek Komisji
  Przy udziale inspektorów nadzoru: Henryka Trębacza i Anny Majtyki – Mysza. W odbiorze udział wzięli także: Przewodnicząca Rady Rodziców  - Magdalena Gryboś, przedstawiciele Wykonawcy - P.B.P. „ ŁĘGPRZEM”, ul. Ciepłownicza 1,  31-587 Kraków:  Magda Śliwa i Grzegorz Zając, kierownik budowy Jan Bodurka oraz sołtys wsi Tenczynek Ryszard Ryś.

       

           Kuchnia przedszkolna                  Holl połączony z jadalnią.                    Jedna z 7 sal zajęć.          Korytarz do sal i szatni.

              Przedszkole stoi na pięknej działce o powierzchni 58 arów w centrum Tenczynka, w samym sercu wsi, na Górce Sieradzkiej. Usytuowanie jest bardzo dogodne dla mieszkańców, blisko są sklepy, Ośrodek Zdrowia, Kościół czy niedaleko Szkoła.                  W pobliżu także, ale w bezpiecznej odległości znajduje się droga powiatowa i linia busów. Front budynku skierowany jest na stronę południową, słoneczną, z pięknym widokiem na ruiny zamku „Tęczyn” w Rudnie. Wejście główne jest od ulicy Reymonta nr budynku 3. Zaplecze, parkingi dla pracowników  i dowóz towarów do kuchni odbywać się będzie  od ulicy Sienkiewicza.  Ogródek do zabaw dla dzieci ( na razie nie wyposażony w sprzęt ale mamy nadzieję , że wkrótce) znajduje się od strony południowej, słonecznej od frontu budynku.

             W nowym przedszkolu, w 7 salach znajdzie miejsce   175 przedszkolaków  ( o 100 więcej niż w poprzednim). Dzieci będą miały komfortowe warunki do zabawy  i nauki. Przy każdej z sal są śliczne, kolorowe toalety, jest duża jadalnia, sala na zajęcia dodatkowe oraz duża sala rytmiczno-gimnastyczna. Wnętrze budynku jest kolorowe co na pewno będzie się podobać dzieciom i będą się czuły w nim doskonale.

Jak informuje Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego    w Krzeszowicach p. Łukasz Wróblewski   wartość  robót  budowlanych  wyniosła dokładnie 4.469.322,70 .Bardzo dziękujemy wszystkim dzięki którym ta inwestycja, doszła do skutku. Mamy nadzieję, że będzie służyła wielu pokoleniom maluchów z całej południowej części gminy. Już 1 września tego roku pierwsze maluchy przekroczą jego progi.

 

  początek lipca  2009r.

Budowa przedszkola pomału dobiega końca. Obecnie wyposażane i wykańczane jest wnętrze. Ekipa  Firmy "Łęgprzem" kończy układanie płytek przy wejściach do budynku, układane są na gorąco specjalne  antypoślizgowe wykładziny w pięknych kolorach, malowane ostatnie pomieszczenia i montowane urządzenia w kuchni przedszkolnej. Przedszkole będzie piękne i kolorowe, tak aby dzieciaki czuły się w nim doskonale. Budynek jest przepiękny, aż trudno uwierzyć. Oto kilka fotek poniżej.

            

                              Jedna z 4 szatni dla dzieci.                        Sale zajęć przedszkolnych na parterze.

             

                          Przy każdej sali są łazienki                Montaż mebli i urządzeń w kuchni.                Holl i jadalnia na parterze.

                         

                      Sala rytmiczno-gimnastyczna ,             korytarz z toaletami         i sale zajęć dla dzieci na zagospodarowanym poddaszu.

                                           

      Główne wejście do przedszkola z podjazdami od południowej strony.     Wejście do biblioteki i dla pracowników od północnej strony.

                            

            Widok na front przedszkola od strony południowej.             Zaplecze przedszkola i piękny "ŚMIETNIK  przedszkolny".

     początek czerwca   2009r.

Trwają dalsze prace wykończeniowe budynku przedszkola. poniżej fotki łazienki i kolorowe płytki , wnętrze jednej z sal oraz parkingi i otoczenie przedszkola. Wspaniale to wszystko wygląda.

            

     

    początek    m a j a   2009r.

Dalsze prace na budowie trwają. Oto kilka fotek.

                 

    

      

    20   k w i e t n i a   2009r.

Pracownicy Firmy "ŁĘGPRZEM" uwijają się jak mogą. Chcą jak najszybciej zakończyć budowę przedszkola. Efekty pracy są znakomite.

                    

            fot.1 i fot.2 Kilka dni wystarczyło by już część parkingu dla samochodów rodziców została zrealizowana. Parking będzie 2 poziomowy ze względu na pochyłe ukształtowanie terenu, od strony południowej przy głównym wejściu do przedszkola. Będzie wyłożony kostką brukową.

                                                               

 fot.3 Równocześnie wykonywany jest chodnik do budynku.       fot.4 Kładzione są kafelki w łazienkach oraz fot.5  ścianki z działowe.

    początek   k w i e t n i a   2009r.

Trwa kolejny etap budowy przedszkola. Obecnie wykonywane są prace związane z budową parkingów przy budynku, położeniem kostki i zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola. Częściowo ekipy wykonują prace przygotowawcze do wykończenia  budynku na zewnątrz i w środku. Tempo prac przebiega znakomicie.

        

    m a r z e c   2009r.

Po kilkumiesięcznej przerwie z początkiem marca ruszyły dalsze prace , już wykończeniowe nowego przedszkola. Obecnie będzie wykańczane wnętrze budynku oraz robiony parking, drogi dojazdowe wraz z ewakuacyjnymi oraz chodniki. Dodatkowo będzie skończona elewacja i podjazdy dla niepełnosprawnych.

Przedszkolaki chętnie chodzą na spacery  w pobliże nowego przedszkola i już nie mogą się doczekać jego otwarcia.

    l i s t o p a d     i    g r u d z i e ń   2008r.

Na obecnym etapie mamy już prawie cały budynek otynkowany, wprawione okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.  Wszędzie,        w całym budynku położone są wylewki i tynk. W związku z wykorzystaniem i to dużo wcześniej budżetu na prace w bieżącym roku pracownicy wykonują tylko drobne roboty. Wszystkie pomieszczenia są wietrzone, otwierane są okna aby wszystko dobrze wyschło.   Budowa na zewnątrz jest zakończona także nawet zima nie przeszkodzi wejść robotnikom Firmy "ŁĘGPRZEM" aby wykonać prace wewnątrz. Poniżej najświeższe fotki z budowy i po raz pierwszy z wnętrza pięknego budynku przedszkola.                                                   Dodatkowe fotki zamieszczono w zakładce GALERIA.

 

Foto1. Front budynku przedszkola od wejścia głównego od strony południowej.

                                  

                       Foto 2. Wejście główne.             Foto 3 i 4 Strona Północno-wschodnia - widok na szatnie, część kuchenną i kotłownię.

                                                             

Foto 5. Strona Północna- - widok na  część kuchenną i drugie wejście do budynku.     Foto 6. Strona północna - wejście do biblioteki wraz z  podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

                              

   Foto 7.  jadalnia z kuchnią połączona z holem.   Foto 8.   wejście główne i do szatni z holu.    Foto 9.  Wnętrze -  wyjście drugie z holu b                         

                                                                  

   Foto 10.   korytarz z szatniami i wejściem do 3  sal.  Foto 11.   sala od strony połud-wsch na parterze.      Foto 12.  widok na salę od strony połud na piętrze, na poddas

    w r z e s i e ń    2008r.

Pomimo wakacji cały czas trwają prace budowlane przy budowie nowego przedszkola w Tenczynku. W dalszym ciągu równocześnie trwa wykańczanie budynku na zewnątrz oraz prace w środku ( wylewki i instalacje...) Mieszkańcy z podziwem patrzą na coraz piękniejszy budynek przedszkola z biblioteką.

Piękna elewacja od frontu -tj. wejścia głównego od południa i ogrodu - ulica Reymonta.

Grafit i szarości pięknie współgrają z ostrym pomarańczem - świetny wybór Pani Architekt M. Szafran - gratulujemy.

                    

                       Strona południowo zachodnia - od Ośrodka Zdrowia.         Strona północna - wejście do kuchni przedszkolnej - ul. Sienkiewicza.

                                        18   L I P C A   2008R.    -    6  miesięcy i 11 dni od rozpoczęcia budowy .

Budynek  przedszkola  jest  obecnie  tynkowany  i   częściowo  ma  już  nową , piękną -   trochę  zmienioną co do projektu   elewację co już widać doskonale od strony południowej, od ogrodu. Równolegle przebiegają prace nad położeniem dachu i ociepleniem w pozostałych jego częściach.

 

fot.1 Widok budynku przedszkola od strony południowej - od wejścia głównego ( od ogrodu )

                 

           fot.2 Widok od strony południowo-zachodniej (od Ośrodka Zdrowia )          fot.3 Widok od strony północnej- wejście do biblioteki.

            

                   fot.4 Widok od strony północnej - kuchni przedszkolnej.        fot.5 Widok od strony północno-zachodniej - kuchni i szatni dla dzieci.

  przełom czerwca  i  lipca 2008

Tempo budowy jest zawrotne w ciągu kilku dni wstawiono okna i obito ściany styropianem. Niedługo będzie robiona elewacja.

        

  początek czerwca 2008

Na obecnym etapie trwają roboty związane z budową dachu i położeniem blacho-dachówki .Równolegle wykonywane jest ogrodzenie.

Budowa od wejścia głównego strona południowa  - blacha na części  dachu.

    

    strona południowo-zachodnia przedszkola                 strona północna od zaplecza kuchennego.          Brama i ogrodzenie przy przedszkolu       

                                                                          początek  maja  2008r

To te wspaniałe chłopaki z Firmy ŁĘGPRZEM w tak szybkim tempie budują nam nowe przedszkole. Robota im się w rękach pali.

 

    ( Nie bardzo chcieli stanąć do fotki , ale zostali zmuszeni zaraz po zakończeniu dniówki ).       Tutaj na tle wejścia głównego do budowanego przez nich przedszkola.

                                                                          Środa -  30 kwietnia 2008r.

Kolejne odsłony nowego przedszkola na koniec kwietnia. ( pozostałe fotki w GALERII ).

Front z głównym wejściem do przedszkola od strony południowej i ogrodu.

   

                strona północno - wschodnia                        wejście główne do przedszkola                    wejście  od strony północnej do biblioteki

                                                                                15 kwietnia  2008r.

                   Budynek przedszkola dalej rośnie. Aż miło popatrzeć. Płyta już gotowa i dalej budowane jest piętro.                               

Foto. 1  Strona południowa przedszkola skierowana na ogród.

            

                                    Foto. 2 Główne wejście do budynku.                                               Foto. 3 Widok na sale południowe.

                                                                                m a r z e c   2008r.

"JUŻ  SIĘ  MURY  PRZEDSZKOLA  PNĄ  DO  GÓRY"

Mamy marzec a budowa przedszkola nabrała nieprawdopodobnego rozpędu - Tenczynianie z  niedowierzaniem patrzą na uwijających się pracowników budowy. Co za ekipa !!!

1.

2.  3.

Foto 1, 2, 3  -  efekty budowy na 31 marca 2008r. - mury rosną z dnia na dzień.

4. 5. 6.

  Foto 4 - Stan budowy na początek marca.      Foto 5, 6 - A tak wygląda budowa w połowie marca - powstają mury przedszkola.

                                                                        L u t y    2008r.

 

                                    

           Dzieciaki chętnie odwiedzają budowę.      Pracownicy już leją fundamenty nowego przedszkola.               Robota wre na całego.

  Czwartek,   24 stycznia 2008r.     

              Budowa przedszkola ruszyła na całego . Pierwsza koparka wjechała na teren   budowy   7 stycznia 2008r. robiąc    pierwsze wykopy.  Prawdziwie wiosenna pogoda sprzyja robotom ziemnym, a pracownicy   Firmy "Łęgprzem"  uwijają się jak mogą aby wykorzystać dobre warunki atmosferyczne.                                                     

 

Piątek,   18 stycznia 2008r.     

Już 7 stycznia 2008r. ruszyła budowa nowego przedszkola w Tenczynku!!!   Już na początku stycznia pojawili się pracownicy  Krakowskiej  Firmy Budowlanej "Łęgprzem", która wygrała przetarg na tę inwestycję, wyrównali i oczyścili teren, utwardzili kamieniem i postawili 4 baraki dla pracowników. Następnie zaczęli palikowanie terenu wraz z przygotowaniem go do rozpoczęcia budowy. Obecnie już czekają na maszyny i zaczną ogradzać teren.  Widać, że firma solidnie podchodzi do realizacji tak ważnego dla nas zadania.  Dziękujemy.

Piątek, 14 grudnia 2007r.

  Mamy wybraną bardzo dobrą firmę do budowy nowego przedszkola.  

   Jest to Firma Budowlana "ŁĘGPRZEM" spółka z o.o. z Krakowa, która ma znakomite rekomendacje.Firma ruszy z budową jak najwcześniej z zakończeniem i oddaniem pod klucz gotowego przedszkola 15 lipca 2009r.Szczegółowe informacje   o   firmie można znaleźć na stronie internetowej   http://www.legprzem.com.pl/                                                             Poniżej zamieszczono zawiadomienie o wyborze oferty.

Wtorek,  20 listopada 2007r.

W dniu 20 listopada 2007r. dokładnie o godz. 10.00  w sali Herbowej Urzędu Miasta w Krzeszowicach nastąpiło otwarcie ofert na budowę przedszkola w Tenczynku. Zastępca Burmistrza Jolanta Tryczyńska odczytała nazwy firm, które zgłosiły się do przetargu i ich oferty cenowe.

Oferty na budowę przedszkola w Tenczynku złożyło 8 dużych firm. 3 firmy mają wyższą cenę realizacji inwestycji niż przyznaną przez radnych. 5 firm mieści się swobodnie w ofercie cenowej Teraz w dalszej kolejności, po analizie dokładnej dokumentów zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych nastąpi czas na uzupełnienie drobnych braków i  po tygodniu na spotkaniu Komisji Przetargowej zostanie wybrana firma, która na wiosnę  ruszy z budową placówki. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 15 lipca 2009r.   

Trzymamy kciuki.

30 października 2007r.

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przedszkola pojawiło się już na stronie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach i w BIP wraz z całą specyfikacją. Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2007 r. pod numerem 207407-2007Oferty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2007r. do godziny 9.30.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2007r. o godz. 10. w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne firmy do wzięcia udziału w tym przetargu.

P A Ź D Z I E R N I K   2007r.

          Decyzja w sprawie budowy przedszkola ma zapaść na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2007 kiedy to radni mając przyjąć przez głosowanie uchwałę dotyczącą przeznaczenia z budżetu Gminy środków  w kwocie  4,5 mln złotych ( oszacowany koszt budowy przedszkola). Jest to bardzo ważna dla placówki decyzja, a głosy w radzie są podzielone. Głównym oponentem jest Komisja Budżetowa, która wydała negatywną opinię w tej sprawie liczbą głosów 6 przeciw uchwale i 2 za uchwałą.

        Na sesję wybrała się reprezentacja rodziców wraz z dyrektorem placówki, aby prosić radnych o pozytywną decyzję  w tej sprawie. Dyskusja była bardzo burzliwa i trwała prawie godzinę. Głos zabierali zwolennicy w tym Burmistrz gminy, zastępcy burmistrza, radni z Tenczynka i nie tylko oraz oponenci głównie kilku radnych z Komisji Budżetowej.       

        W imieniu rodziców zabrała głos Pani Dorota Zawiślan-Korta, która między innymi przypomniała wszystkim okoliczności wręczania społecznie wykonanego projektu poprzedniemu Burmistrzowi  Panu Wiesławowi Jagiełło i przyjęciu go brawami przez radnych, z których wielu jest dziś obecnych na sali. Poprosiła o przyjęcie w/w uchwały i szybkim ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na tę inwestycję.  Na koniec zabrała głos dyrektor przedszkola informując o kilku chętnych, solidnych firmach , które chcą wykonać inwestycję zgodnie z jej wyceną i są poważnie zainteresowane nowym przetargiem. Przypominając również o tym, że Przedszkole Samorządowe w Tenczynku ma   ponad 100 letnią tradycję i prosząc radnych aby przyznali pieniądze na budowę i dali szansę placówce obchodzić jubileusz 120-lecia przedszkola przypadający w 2009 roku wraz z promocją gminy już w nowej pięknej placówce.

              Następnie, w tak gorącej atmosferze przystąpiono do głosowania.  I  tu Radni stanęli na wysokości zadania bowiem uchwałę w sprawie przeznaczenia z budżetu gminy 4,5 mln złotych  na budowę przedszkola  PRZYJĘTO !!!!!!!!  większością głosów.

 Za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciwko 5 radnych ,wstrzymało się od głosu 2 radnych.

                    Serdecznie i gorąco wszystkim radnym, którzy głosowali   ZA  przyznaniem pieniędzy na budowę    - w  imieniu społeczności, dzieciaków, rodziców i pracowników przedszkola    DZIĘKUJEMY.  

Szanujemy decyzję innych radnych lecz trudno nam ją zrozumieć.

Czekamy teraz na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na firmę, która wykona inwestycję. Inwestycja ma być realizowana w latach                  2008  na 2009 z rozpoczęciem jej na wiosnę 2008r.  Najważniejszy jest teraz wybór Firmy Budowlanej.

My ze swej strony oferujemy pomoc w pozyskaniu dotacji z programów Unii Europejskiej na ten cel. Mamy bardzo duże szanse uzyskać sporo pieniędzy, bowiem przedszkola na wsi w ogromnej liczbie budowane są ze środków europejskich.              Możemy uzyskać dotację nawet do 70% kosztów inwestycji.

W R Z E S I E Ń    2007

         Cały ten rok obfitował w bardzo trudne decyzje   i wydarzenia związane z planem budowy nowego przedszkola. Kolejność zdarzeń:

          początek czerwca 2007 -  Dopiero wówczas, po tak długim okresie uzyskano pozwolenie na budowę.

                20 czerwca 2007   -   Ogłoszenie przetargu ograniczonego na wykonawcę inwestycji.

                 wrzesień 2007   -   Zgłosiło się  5 firm chętnych  wykonać inwestycję lecz ofertę cenową złożyła tylko jedna. Wycena inwestycji  zaoferowana przez firmę opiewała na astronomiczną kwotę  5.048 646, 40  złotych przy niepełnym wykonaniu inwestycji, gdy całkowity jej koszt wynosi 4,5 mln. Jak się dowiedzieliśmy pozostałe firmy nie złożyły ofert bowiem pierwszy termin ich przygotowania był zbyt krótki    i przede wszystkim termin realizacji inwestycji był nie do przyjęcia bo miała się rozpocząć już we wrześniu 2007 a zakończyć w czerwcu, później przedłużono do sierpnia 2007r. Na tak dużą inwestycję, jak nam powiedział jeden z oferentów był to zbyt krótki i w dodatku przez okres zimowy.      W związku z powyższym  10 września 2007r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

             wrzesień 2007   -   rodzice zjawiają się na sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach domagając się  wyjaśnienia spraw związanych z planami budowy przedszkola i brakiem podejmowania szybkich decyzji w tej kwestii. Po tym spotkaniu ukazuje się kilka artykułów prasowych ukazujących niepokój mieszkańców w tej sprawie. ( Dziennik Polski, Przełom Chrzanowski ).

koniec września 2007  -  Sugerując się ceną zaoferowaną przez jedną firmę pracownicy Wydziału  Inwestycji  w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach na czele z zastępcą Burmistrza Andrzejem Żbikiem i Naczelnikiem Wydziału Inwestycji prowadzą rozmowy  z projektantem i dyrektorem przedszkola pod kątem ograniczenia kosztów inwestycji i wprowadzenia korekty doboru tańszych materiałów do projektu nowego przedszkola. Dyskusja była bardzo trudna bowiem pojawił się pomysł przeprojektowania inwestycji na co nie chcieli się zgodzić projektant i dyrektor przedszkola  argumentując to następująco:

             1/ projekt wykonany jest zgodnie z normami Unijnymi, Sanepidu i P.poż. - stąd jego duża powierzchnia,

             2/ projekt jest darem mieszkańców  części gminy na co przeznaczyli oni społecznie kwotę ok. 50 tysięcy zł,

             3/ procedura uzyskania pozwolenia na budowę była bardzo trudna i długotrwała i ponowne jej powtórzenie może mieć bardzo poważne konsekwencje w związku z wypowiedzeniem najmu  obecnego budynku przedszkola przez właściciela Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia  dlatego czas odgrywa tu ogromną rolę. Rozmowy  i uzgodnienia w tej sprawie trwają nadal.

od   S T Y C Z N I A   2005 r.   do   L I S T O P A D A   2006 r.

     Historia  działań  podjętych  w  celu  budowy  nowego  przedszkola.

Inicjatywa zmiany na lepsze warunków pobytu dzieci w przedszkolu dojrzewała już od kilku lat. Pierwsze poważniejsze rozmowy zostały przeprowadzone już w styczniu 2005r. pomiędzy rodzicami a dyrekcją przedszkola.  Wiązało się to z coraz większą  liczbą dzieci chętnych do przedszkola oraz z kolejną wizytą Sanepidu, który zgłaszał zastrzeżenia co do ogólnych warunków przedszkola w tym zbyt małej kuchni. Budynek jest bardzo stary bo ponad stuletni  ( został wybudowany w 1888 roku) i stale wymaga kosztownych remontów a czynsz z roku na rok rośnie ( obecnie 24.000,- zł rocznie).

W maju 2005 roku właściciel budynku najmowanego przez przedszkole Siostry Miłosierdzia wypowiedziały nam najem z rocznym wypowiedzeniem. Wówczas to zawiązała się Grupa Inicjatywna Rodziców wspierająca działania na rzecz budowy nowego przedszkola.. To ci Rodzice na czele z szefową Rady Rodziców Panią Dorotą Kortą-Zawiślan pojawili się na sesji Rady Gminy z informacją o podjętych staraniach na rzecz budowy przedszkola. Od tego dnia zaczęliśmy wspólnie działać. Pan Burmistrz Wiesław Jagiełło przeznaczył na nowe przedszkole działkę gminną za Ośrodkiem Zdrowia w Tenczynku 58 arów,       w samym centrum wsi. Pani architekt Magdalena Szafran, mama Karolinki i Oli  zaoferowała się wykonać społecznie projekt nowego przedszkola wraz z dokumentacją. Potrzebne nam były tylko pieniądze na uzgadniających projekt rzeczoznawców wraz z dokumentacją dodatkową. Postanowiliśmy szukać funduszy  gdzie tylko można , jeździliśmy od sponsorów do sponsorów         i podejmowaliśmy wiele inicjatyw .

              W sobotę 20 maja 2006r. zorganizowaliśmy na ten cel na boisku Klubu Sportowego LKS „Tęcza” Festyn Rodzinny na rzecz budowy Przedszkola w Tenczynku. Ta rodzinna impreza została zorganizowana przez Radę Rodziców Przedszkola przy wsparciu klubu sportowego oraz osobistym Prezesa Pana Ryszarda Rysia. Imprezę sponsorowało bardzo wiele firm oraz osób prywatnych z całej gminy. Społeczność prawie całej Gminy przyszła aby wesprzeć tak szczytny cel. Zaangażowanie lokalnego środowiska przeszło nasze najśmielsze oczekiwania bowiem w czasie festynu łącznie z darowiznami od firm na nasze konto zebraliśmy  prawie 10.000,- zł. Był to ogromny sukces, który uwieczniła także Telewizja Kraków realizując ciekawy materiał , który ukazał się w wieczornej Kronice Krakowskiej.

Z gotowym już projektem udaliśmy się do różnych rzeczoznawców , Sanepid, BHP, Straży Pożarnej itp. gdzie owocnie udawało nam się obniżać ceny ich usług aby zmieścić się w funduszach jakie mieliśmy. Wiele osób poświęciło na to ogrom pracy i wysiłku, ale także a może przede wszystkim wiele serca czego efektem było wręczenie już gotowego projektu wraz z dokumentacją ówczesnemu burmistrzowi Gminy Krzeszowice Wiesławowi Jagiełło na październikowej sesji Rady Gminy za co otrzymaliśmy od obecnych gromkie brawa. Na sesji obok radnych byli także sołtysi  ze wszystkich wsi w gminie. Niewątpliwie jest to ogromny sukces całej społeczności nie tylko tenczyńskiej ale całej gminy. Ze swej strony bardzo chcieliśmy wesprzeć gminę w tym dziele i to co możemy zrobić sami. Wartość wykonanej przez nas dokumentacji wraz z uzgodnieniami został oszacowany na kwotę ponad 50.000,- złotych i o tyle daliśmy w darze dla gminy.

Zdając sobie sprawę, że koszt budowy przedszkola jest bardzo duży szukaliśmy innych źródeł dofinansowania projektu . I tu na październikowej sesji złożyliśmy pisemną deklarację jednego z rodziców dotyczącą pozyskania na ten cel środków unijnych z Dotacji Europejskich.

Nasze przedszkole obsługuje całą południową część gminy Krzeszowice. W gminie są tylko dwa przedszkola. W nowej placówce znajdzie miejsce 130 dzieci  i w razie konieczności istnieje możliwość zrobienia dodatkowych oddziałów. W obecnej sytuacji gdzie coraz więcej dzieci znajduje się na liście rezerwowej i widać stały wzrost liczby chętnych jest to bardzo ważne. Przy każdej z 5 sal mieszczą się specjalne dla dzieci sanitariaty wraz z brodzikiem dla "maluszków". Budynek posiada specjalne udogodnienia z podjazdami dla dzieci niepełnosprawnych czego nie ma w naszej gminie a jest ogromna potrzeba. W części budynku wydzielono duże pomieszczenia na biblioteką publiczną, która obecnie mieści się kątem przy browarze. Są sale na gimnastykę korekcyjną, gabinety logopedy i psychologa oraz na zajęcia dodatkowe. Duży holl wraz z przystosowaną do norm unijnych przestronną , nowoczesną kuchnią i jadalnią  może służyć nie tylko na uroczystości przedszkolne ale także mieszkańcom na imprezy rodzinne ( komunie, wesela...) Duży holl może być wykorzystany na zajęcia dla dzieci ale także popołudniowe dla młodzieży i dorosłych. Cały front budynku skierowany jest na stronę południową z dużym, słonecznym ogrodem.

Chcemy aby nowy budynek służył całej społeczności lokalnej i nie tylko. Będziemy ze swej strony sami szukać wsparcia finansowego dla tej inwestycji a mamy już nowe pomysły.  Chcemy aby także ci najmniejsi mieszkańcy naszej gminy mieli jak najlepsze warunki do zabawy i nauki bo przecież im się to należy, a wiek przedszkolny co podkreślają psychologowie ma największe znaczenie  dla dalszego rozwoju małego człowieka. Liczymy na dalsze pozytywne decyzje Rady Gminy w tej sprawie.

                                                      Marzena Kubin – dyrektor przedszkola

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl