GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

  „ Historia  jest pomysłowa aż do nieskończoności ” - Św. Wincenty a Paulo

       Historia Przedszkola w Tenczynku sięga  połowy  XIX  wieku , kiedy   to  do  parafii   tenczyńskiej  przybyła  siostra  TEKLA  WĘŻYK  ze Zgromadzenia Sióstr  Miłosierdzia  Św. Wincentego a Polo.  

                       Rodzice siostry  Tekli, kasztelan Franciszek Wężyk  i Felicja  hrabina  z Mieroszewskich  pozostawili córce spadek. Po konsultacji  z krewnymi s. Tekla  postanowiła użyczyć  tych pieniędzy na  złożenie domu Sióstr  Miłosierdzia w okolicy Krakowa.       

W 1885 roku   Siostra Tekla  zakupiła od  gminy Tenczynek  grunt pod budowę domu  i szkoły. Nadzoru budowy domu  i szkoły w Tenczynku podjął  się ksiądz proboszcz Wincenty Smoczyński  z funduszy  przeznaczonych na ten cel przez s. Teklę.

Siostry dzięki jego pośrednictwu uzyskały też pożyczkę od hrabiny Potockiej, potrzebną na wykończenie  domu.

   "W dniu  3 września1889 roku została  otworzona przez siostry ochronka dla  małych dzieci,  których liczba wynosiła 35 i trwała do Wszystkich Świętych ( ... ) "       

        „W  następnych latach praca w szkole, ochronce  i szwalni rozwijała  się  pomyślnie.  W  miesiącach  wiosennych i letnich  aż do późnej jesieni gromadziły się dzieci  w ochronce i tu pod czujnym okiem siostry bawiły    się  i uczyły poznawać  dobrego  Boga  po  ukończonych pracach polnych i gospodarczych.  ( „ Kronika  Sióstr Miłosierdzia ” )   

  Ochronka  ta  mieściła się w  budynku obecnej szkoły i miała charakter charytatywny. W latach  1939 – 1945  budynek  gdzie  mieściła się ochronka, zajęto na cele militarne ,  a 1945r.został uszkodzony na skutek detonacji amunicji w pobliskim lesie . W 1950 roku  ochronkę przejęła Gmina czyniąc z niej placówkę świecką. W  1956r. przeniesiono przedszkole ze szkoły do budynku sióstr . Przedszkole to posiadało wówczas  dwie duże jasne sale do zabaw  i zajęć, leżakowania oraz szatnię, kuchnię,   łazienkę.      

W 1962r. państwo przejmuje przedszkole od sióstr zakonnych.      

Powstaje Przedszkole nr 1 w Tenczynku, kierownikiem  zostaje  Pani  Jolanta  Wierzba.   W wyniku  reorganizacji przedszkola w latach  1964-1982  obowiązki kierownika przejmuje  Pani  Maria Pawlikowska (  później  Kmiecik ). Placówka w tym okresie  była jedno-oddziałowa, 9 -godzinna, uczęszczały do niej dzieci w wieku od 3- 5 lat , cieszyła się  takim  uznaniem i ogromną popularnością , że brakowało miejsc dla wszystkich   dzieci   i powołano tzw.„Komisję Rekrutacyjną”,  która decydowała o przyjęciu danego dziecka. Niestety przedszkole nie mogło przyjąć wszystkich dzieci . 

W latach  1982 - 1990 zarząd przedszkola  powierzono Pani Mariannie Czesak. 1991  jest rokiem przełomowym  dla przedszkola w Tenczynku. Dyrektorem placówki zostaje    Michalina Grabowska .Wraz z nowym dyrektorem jednooddziałowe przedszkole zyskuje autonomię i od tej chwili nosi nazwę : Przedszkole Samorządowe nr 5 w Tenczynku.  

1993 r. zmienia się stopień  organizacyjny przedszkola  z  jedno-oddziałowego   na trzy-oddziałowy, w związku z  przejściem dzieci  6 –letnich  ze szkoły. W tym okresie dyrektor Michalina Grabowska przeprowadza gruntowny remont całej placówki. W 1994 roku przedszkole powiększa się o kolejne dwa oddziały dzieci,  gdyż Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zalasiu, staje się  filią przedszkola w Tenczynku .

     W  kolejnych latach  1995  - 1997  obowiązki  dyrektora przedszkola w Tenczynku  przejmuje   mgr Maria - Jolanta  Bartl. W  1996 roku  w związku z ogromną liczbą dzieci i zapotrzebowaniem  na miejsca w przedszkolu powstaje jeszcze jeden oddział, który mieści się w dawnej szatni. Natomiast szatnie  umiejscowiono w salach zajęć i zabaw .

        1997 roku  dyrektorem  przedszkola  zostaje   mgr  Marzena Kubin, która pełni tę funkcję  do chwili obecnej. W  tym okresie  został powiększony ogród przedszkolny, zamontowano nowoczesny, drewniany sprzęt ogrodowy, jak również  zostało  zmienione  ogrodzenie w przedszkolu w Tenczynku i filii w Zalasiu. Podjęto działania na rzecz budowy nowego przedszkola dla większej liczby dzieci.

W 2001roku przedszkole zmienia swa nazwę na Przedszkole Samorządowe w Tenczynku.    

 W kolejnych latach placówka dalej się rozwija i ochoczo wkracza w XXI wiek.

Z myślą o tym już w styczniu 2005 roku podjęto działania mające na celu budowę nowego przedszkola o wysokim standardzie. Po koniec 2006r. na jednej z sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach rodzice na ręce ówczesnego Burmistrza Wiesława Jagiełły złożyli gotowy projekt nowego przedszkola z dokumentacją otrzymując gromkie brawa od    radnych i wszystkich obecnych na sesji. Ofiarowana dokumentacja została wyceniona przez ówczesne władze na kwotę około 50 tysięcy złotych.

   ● styczeń 2007 rok -  dzięki wsparciu wielu ludzi i sponsorów złożono wniosek wraz z pełnym projektem  i dokumentacją do pozwolenia na budowę przedszkola.

czerwiec 2007r. - uzyskaliśmy pozwolenie na budowę  pięknego, nowoczesnego przedszkola  wg społecznie wykonanego projektu jednej z naszych mam  Pani architekt Magdaleny Szafran.

●  listopad 2007r. -  Radni Rady Miejskiej w Krzeszowicach na sesji Rady  przyznali  kwotę  4,5 mln  złotych  na nowe przedszkole.  Budowa ruszyła 7 stycznia 2008r. i zakończyła się30 lipca 2009r. Wartość robót budowlanych wyniosła 4.469.322,70 )

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła  4 803 456,14 złotych.  

Kwota dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

wyniosła  2 995 435,25 - 

( największa liczba punktów została przyznana za wkład społeczny mieszkańców Tenczynka )

●  sobota 6 czerwca 2009r. na Jubileusz 120 lecia przedszkola dzieci powitały nowe przedszkole na specjalnej uroczystości połączonej z festynem dla wszystkich małych mieszkańców naszej gminy i specjalnie zaproszonych , wyjątkowych gości.

30 sierpnia w niedzielę o godz. 11:30 tuż przed początkiem nowego roku nastąpiło OTWARCIE NOWEGO PRZEDSZKOLA wraz z poświęceniem przez Biskupa Józefa Guzdka.

         W nowym przedszkolu znalazło miejsce 175 dzieci w 7 oddziałach ( o 100 więcej niż w starym) z możliwością dalszego rozwoju, ale nigdy nie zapomnimy o naszej historii i o  założycielce ochronki -  Siostrze Tekli Wężyk, jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałe tradycje.

 Pierwsza placówka powstała z potrzeby serca Siostry zakonnej Tekli Wężyk  tak i teraz nowe przedszkole wybudowane zostało dzięki sercom i wsparciu wielu, wielu ludzi oraz całej społeczności Tenczynka. Wierzymy, że będzie wychowywać i uczyć nasze dzieciaki przez kolejne pokolenia.

Za ten dar serca jesteśmy ogromnie wdzięczni.

 

Historia nadal się toczy bo w 2019 roku obchodzimy Jubileusz 130 lecia przedszkola Ad. 1889 - 2019

oraz 10 lecie Nowego Budynku. AD 2009 - 20019.

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl