GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA

1. mgr Marzena Kubin - nauczyciel dyplomowany  

DYREKTOR PRZEDSZKOLA,   

-  studia wyższe mgr wychowanie przedszkolne,      

 -   studia wyższe fakultatywne nauczanie początkowe,

- studia podyplomowe na UJ w Krakowie

Wydział  Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych

Zarządzanie i Marketing, specjalność - „Zarządzanie w oświacie”

 

2.  mgr Bożena Bednarczyk   -  nauczyciel mianowany

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

 -  studia wyższe  - wychowanie przedszkolne 

-  zarządzanie przedszkolem 

-  studia magisterskie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

3.  mgr Ewa Kadłuczka  -  nauczyciel dyplomowany

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

PREZES OGNISKA ZNP

 -  studia wyższe mgr - wychowanie przedszkolne

 i pedagogika  wczesnoszkolna

 

 4.  mgr Barbara Socha -  nauczyciel dyplomowany

-  studia wyższe mgr - wychowanie przedszkolne

 i pedagogika wczesnoszkolna

      -    studia podyplomowe  z  logopedii

 

5.  mgr Dorota Kurowska  -  nauczyciel dyplomowany

-    studia mgr historia

- studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna

 

6. mgr Dorota Giszczyńska -  nauczyciel dyplomowany

-    kierunek  wychowanie przedszkolne

                 i nauczanie początkowe

- studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

 

7.  mgr Edyta Godyń-Sowa  -   nauczyciel dyplomowany

       -    studia wyższe mgr  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

    -    studia podyplomowe logopedia

 

8. mgr Agnieszka Ścigalska -nauczyciel dyplomowany

 -    kierunek  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim.

-  studia podyplomowe z rytmiki

 

9.  mgr Anna Kubin -   nauczyciel kontraktowy

 -    studia wyższe mgr pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- studia podyplomowe Język Angielski w edukacji przedszkolnej

i wczesnoszkolnej

 

10.  mgr Patrycja Kikla -   nauczyciel kontraktowy

 -    studia wyższe mgr Oligofrenopedagogika

- studia podyplomowe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

11.  mgr Barbara Łyszczarz -   nauczyciel dyplomowany

 -    studia podyplomowe pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia mgr pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika

- studia podypl. edukacja zintegrowana z elementami logopedii

- studia podyplomowe korekcja wad postawy

 

12mgr  Katarzyna Polak   -   nauczyciel  kontraktowy

    -  studia wyższe mgr -  wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

13.  mgr Natalia Patej -   nauczyciel kontraktowy

 -    studia I stopnia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- studia mgr - Terapia Pedagogiczna

 

14. siostra  mgr Stanisława Homoncik  -  nauczyciel dyplomowany - Religia   

 -    studia wyższe mgr teologiczne

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl