GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

 

"PRZEDSZKOLE  DZISIAJ "

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku jest dziś jednostką budżetową, 

 której działalność finansuje Organ Prowadzący - GMINA KRZESZOWICE.

 Nadzór pedagogiczny nad pracą przedszkola sprawuje Kuratorium Oświaty

w Krakowie.  Praca wychowawcza  i dydaktyczna prowadzona jest według programu wychowania przedszkolnego wybranego  przez nauczycielkę i zatwierdzonego przez MEN, opartego

o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego".

     Przedszkole mieści się w malowniczej Gminie Krzeszowice, otoczonej pięknymi lasami , 25 km od Krakowa w samym sercu Tenczynka.  Sąsiaduje z   Ośrodkiem Zdrowia  i rynkiem. W pobliżu znajduje się także Zespół Szkół oraz zabytkowy Kościół. W części budynku przedszkola mieści się Filia Biblioteki Publicznej.

Z okien przedszkola roztacza się piękny widok na panoramę Tenczynka,

buczynę i ruiny Zamku "Tęczyn" w Rudnie. 

ZNAKOMITE  WARUNKI  LOKALOWE

      Od 1 września 2009r. w nowoczesnym, pięknym budynku przedszkola

w Tenczynku znalazło miejsce 175 dzieci w 7 oddziałach. 

Obecnie Przedszkole w Tenczynku dysponuje 7 salami  zabawowymi . Mamy także w Tenczynku piękną salę rytmiczno-gimnastyczną, salę na zajęcia dodatkowe, wspaniale wyposażoną kuchnię z jadalnią dla dzieci, która po odsunięciu ścianki działowej-ruchomej wraz z hollem tworzy wspaniałą, wielką salę na uroczystości przedszkolne i ważne wydarzenia. Nowoczesny budynek jest piękny i kolorowy wraz z dużym ogrodem. Szczegóły w zakładce BUDOWA PRZEDSZKOLA

 

                    "PUBLIC  RELATIONS"

●   jesteśmy   przedszkolem  o  profilu  artystycznym jednym z najstarszych w Polsce -przedszkole istnieje od 1889 roku w czerwcu 2009 roku wraz z jubileuszem 120 lecia przedszkola otworzyliśmy nowy budynek przedszkola. W 2019 roku uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 130 lecia przedszkola i 10 lecia nowej siedziby.

● posiadamy młodą, wysoko wykwalifikowaną i świetnie przygotowaną kadrę   pedagogiczną  z  wieloma talentami,

● słyniemy  z efektywnie prowadzonej pracy indywidualnej z dziećmi niepełnosprawnymi, które to chętnie w  swe progi zapraszamy

●     organizujemy wyjątkowe festyny rodzinne dla dzieci, ich rodziców i szerokiej społeczności gminnej, z których dochód przeznaczamy na potrzeby przedszkola,

●     organizujemy  wiele imprez okolicznościowych, na które zapraszamy także dzieci   z poza przedszkola są to między innymi „Impreza mikołajkowa” wraz z  teatrzykiem, „Piknik Rodzinny”...

●     przygotowujemy  wraz  z  dziećmi  małe  formy  teatralne prezentując je na terenie  całej  gminy  między innym w  szkołach,   w „Dom Opieki   Społecznej w Czernej”, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach a  także  np. jasełka w  sali remizy strażackiej dla lokalnej społeczności...,                                                                                               

  organizujemy  wyjątkowe  uroczystości  dla środowiska lokalnego, dla dorosłych oraz dzieci nie uczęszczających do przedszkola niosąc im radość i świetną zabawę oraz wiele wrażeń.

  wyjeżdżamy z dziećmi i  mamami na "Zielone Przedszkole" nad morze opracowując bardzo atrakcyjny wyjazd edukacyjno-wychowawczy i  integracyjny dla wszystkich

  współpracujemy z wieloma wyjątkowymi instytucjami i osobami, które wspierają działania naszego przedszkola..........

  dzięki założonemu przez rodziców i nauczycieli Stowarzyszeniu Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku "Tęcza Marzeń" możemy realizować wspaniałe przedsięwzięcia dla naszych dzieci przy wsparciu środków finansowych z zewnątrz... www.teczamarzen.pl

 

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU OKAZUJEMY DZIECIOM MIŁOŚĆ I TROSKĘ

      &    akceptujemy je takimi jakimi są,

          &     okazujemy im szacunek i wsparcie,

          &     poświęcamy im nasz czas i uwagę,

          &     szanujemy ich uczucia i emocje,

          &     świętujemy razem z nimi ich sukcesy,

 &    nagradzamy wysiłek włożony w osiągnięcie jakiegoś celu 

a nie same osiągnięcia,

          &     uważnie wsłuchujemy się w to co przeżywają,

          &     wspieramy je w dążeniu do określonego celu

BOWIEM KAŻDE DZIECKO JEST WYJĄTKOWE !!!

 

"WSPÓLNIE  Z  RODZICAMI"

RODZICE TO NASI PARTNERZY W WYCHOWANIU I  EDUKOWANIU  DZIECI.

MY PRAGNIEMY WSPIERAĆ ICH W TYM WIELKIM  DZIELE.

            W naszym przedszkolu odbywają się  „ zajęcia otwarte”  dla rodziców, podczas których  mogą  oni  zaobserwować własne dziecko na tle  grupy, rodzice  wraz  z innymi członkami rodzin naszych wychowanków zapraszani są na imprezy okolicznościowe wspierając ich organizację ( Mikołaj, Wigilia, Dzień   Babci  i   Dziadka,   Zabawa  Karnawałowa,  Festyn na Dzień  Rodziny,  Dzień Kolorowy, Dzień Radości ), współuczestniczą  w imprezach plenerowych. Rodzice  chętnie  pomagają   w  naszej  placówce  i  włączają  się  czynnie w życie przedszkola np. poprzez pracę społeczną. To w dużej mierze dzięki ich staraniom i wsparciu Grupy Inicjatywnej  dziś możemy się cieszyć z  NOWEGO PIĘKNEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA.

Oni zdobyli fundusze i Pani architekt Magdalena Szafran - mama Oli Karolinki wykonała projekt wraz  z podstawową dokumentacją całkowicie społecznie.  

To oni  walczyli o budowę nowego przedszkola i osiągnęli sukces !!!

NA  NASZYCH  RODZICÓW  ZAWSZE  MOŻEMY  LICZYĆ

 I  ZA  TO  JESTEŚMY  WAM  BARDZO  WDZIĘCZNI

 

"WSPÓLNIE  ZE  ŚRODOWISKIEM"

Szeroko współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w różnorodnych formach  są to takie instytucje jak:

 •  Biblioteka Publiczna w Tenczynku i w Zalasiu,

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzeszowicach - stałe dyżury  i doraźna pomoc,

 • Poradnia Stomatologiczna Ośrodka  Zdrowia w Tenczynku  -  badanie dzieci 6-letnich,

 • Wydział  Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Policja w Krzeszowicach Pan Dzielnicowy – zapobieganie zagrożeniom,

 • Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach – koncerty dla dzieci,

 • Dom Opieki Społecznej w Czernej – występy artystyczne dla mieszkańców,

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tenczynku - występy artystyczne w Remizie Strażackiej w Tenczynku dla środowiska lokalnego,

 • Biblioteka Publiczna w Tenczynku - zajęcia teatralno-czytelnicze,

 • Artyści lokalni   –   wspólne zajęcia na terenie przedszkola ,

 • Urząd Miejski w Krzeszowicach - występy artystyczne,

 • Sołtys, Rada Sołecka w Tenczynku oraz Radni Tenczynka,

 • Nadleśnictwo Zabierzów...

     

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl