GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

  

LUTY 2023R. - WALENTYNKOWY KIERMASZ SŁODKOŚCI DLA ZOSI MĘDRALI

Dziękujemy za otwarte serca dla Zosi Mędrali                     

  

Dowód wpłaty

 

Protokół Komisji   

   

16 grudnia 2022r. Zakończyliśmy Akcję Charytatywną "ŚWIĄTECZNA POMOC"- zbiórkę dla dwóch samotnych matek z dziećmi.

Ogrom darów przekazanych przez rodziców i pracowników przedszkola przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

Obok żywności, zabawek i środków higienicznych udało nam się ofiarować 2 laptopy. Jeden zasponsorowała Rodzina mająca dzieci w grupie I,

a drugi współpracująca z przedszkolem Firma RADIOTON z Alwerni. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom. Dary dotarły do potrzebujących rodzin, które były bardzo wzruszone ogromem pomocy. Także w ich imieniu pięknie dziękujemy za ten dar serca.

 

            

25 maj 2019r. - JUBILEUSZ 130 LECIA PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU I 10 LECIA NOWEGO BUDYNKU

Dziękujemy panu Marszałkowi Łukaszowi Smółce za objęcie honorowym patronatem imprezy oraz jej dofinansowanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim SPONSOROM, wśród których są: Kopalnia Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach, Firma Kalia z Tenczynka, Browar w Tenczynku, Agrokompleks z Sanki, Dan Cake Polonia z Chrzanowa, MASPEX Wadowice, Mars – Przewóz Marek Socha  z Tenczynka,  Biuro Podróży Relax Tourist w Krzeszowicach, Euroexpress z Czernej, Termo-Gaz Wola Filipowska, FH ABC z Krzeszowic, Pozytywka Kosmetologia Estetyczna z Tenczynka,  Firma SAGA  Grzegorz Sałustowicz Krzeszowice, Dekoracje Kinga Sieprawska, Państwo Anna i Władysław Szopa z Tenczynka oraz naszym rodzicom i indywidualnym sponsorom.

Partnerami Pikniku byli: PSP w Krakowie, Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, GOPS Krzeszowice, Biblioteka Publiczna w Tenczynku, Stadnina Koni Huculskich w Krzeszowicach, OSP Tenczynek, Ochrona Jaguar, Restauracja Zamkowa w Tenczynku oraz Teatr Gry Wstępnej, ARMiR w Krakowie, Wioska Indiańska Arapacho, Rada Rodziców przedszkolaków  z Tenczynka.

Fundacja BGŻ BNP PARIBAS z darem dla przedszkolaków z Tenczynka.

 pod koniec maja Fundacja BGŻ BNP PARIBAS, w ramach realizowanego  z Przedszkolem Samorządowym w  Tenczynku projektem edukacyjnym ofiarowała wspaniałe zestawy edukacyjne do zajęć z dziećmi, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wartość przekazanych darów to prawie 4 tysiące złotych.

 

  

To już kolejny projekt realizowany przy wsparciu Paribas Bank i dzięki mamie przedszkolaka Bartusia - Pani Katarzynie Pudełek.

Serdecznie dziękujemy.

20 MAJ 2017r. - PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW I PARTNERÓW U  RODZINNEGO

Z "TĘCZĄ MARZEŃ" - Balonowe Marzenia

Dziękujemy serdecznie wszystkim

dzięki, którym Piknik odniósł Sukces i dzieci wspaniale spędziły czas z rodzicami, a są to:

SPONSORZY: Gmina Krzeszowice, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERMO-GAZ z Woli Filipowskiej, Jerzy Wnęk, Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach, indywidualnie Rodzice przedszkolaków wspierający finansowo Stowarzyszenie "TĘCZA MARZEŃ" oraz Pan Władysław Szopa z Tenczynka -dzięki, któremu przewieźliśmy dużym samochodem scenę do tańca dla dzieci.

PARTNERZY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach, Państwowa Straż Pożarna w Krakowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczynku, Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Biblioteka Publiczna w Tenczynku, Akademia Piłkarska MAM TALENT , Restauracja ZAMKOWA w Tenczynku, MELBA, TEATR GRY WSTĘPNEJ, Policja z Krzeszowic, RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW.

Dziękujemy.

 

Luty 2017r. - PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW ZA REMONT SAL MŁODSZYCH DZIECI

Dziękujemy Rodzicom, którzy w czasie ferii zimowych ( mniej dzieci) pomalowali i wyremontowali 2 sale przedszkolne  -  GRUPY 3 latków i 3-4 latków. Rodzice chętnie podjęli się remontu oferując swoją pracę. Materiały do remontu zakupiło przedszkole.

Kilka fotek z sali 3-4 latków:

 

Na zdjęciu nasi tatusiowie z grupy 3-4 latków podczas pracy: Panowie Michał Borkowski, Paweł Baran, Paweł Wiech i Mariusz Babiuch.

Bardzo dziękujemy. Podziękowania także dla pozostałych tatusiów z najmłodszej grupy. Dzieci ucieszyły się z pięknych i czyściutkich sal.

NA NASZYCH RODZICÓW ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ.

 

P O D Z I Ę K O W A N I E   Z A   C A Ł Y   2016  R O K dla Rodziców i Sponsorów za wsparcie finansowe stowarzyszenia "Tęcza Marzeń" i rzeczowe dla przedszkola.

SZANOWNI PAŃSTWO,

DRODZY RODZICE I  PRZYJACIELE NASZEGO PRZEDSZKOLA

              Podsumowując cały 2016 rok chcemy Państwu serdecznie podziękow za wspaniałą współpracę, otwarte serca i wspieranie działań oraz inicjatyw realizowanych w naszym przedszkolu wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku "TĘCZA MARZEŃ".Dzięki Państwa pomocy udało nam się zrealizować wiele projektów i ciekawych zadań, które urozmaiciły ofertę i wsparły edukację naszych wychowanków i bazę placówki. Wśród nich znalazły się:   PROJEKTY EDUKACYJNE naszego Stowarzyszenia

"TĘCZA MARZEŃ" realizowane przy ogromnym wsparciu Gminy Krzeszowice, w tym:

1/ "Dziecięce Spotkania z Kulturą Ludową" - dofinansowanie 3.000,- złotych ( zakupiono m.in. instrumenty muzyczne i stroje ludowe, ...)

2/  "Zdrowo jemy i zdrowo rośniemy"- dofinansowanie 900,- złotych ( zakupiono obrusy i serwety, miarki wzrostu, założono zielniki w kącikach przyrody...)

3/ "Razem przemierzajmy Świat" - dofinansowanie 1.100,- złotych ( zakupiono m.in. gry, plansze i inne pomoce edukacyjne do pracy indywidualnej z dziećmi o SPE...).

Dzięki Projektowi z  BANK BGŻ BNP Paribas SA. na kwotę prawie 4.000,- zł ,napisanemu przez naszą mamę p. Katarzynę Pudełek przedszkolaki doczekały się wspaniałego sprzętu do zajęć gimnastycznych.OGÓLNA KWOTA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTÓW w 2016r. to prawie 10.000,- złotych.

Dziękujemy także RODZICOM I SPONSOROM ZA WPŁATY NA KONTO STOWARZYSZENIA:

 FIRMIE "KALIA" z Tenczynka,   PHU TERMO-GAZ Zofia Sęk,  Państwu A. i W.Jagiełło oraz wielu indywidualnym sponsorom, w tym wspaniałym RODZICOM z Tenczynka i z Zalasu

za wielkie serce, wsparcie rzeczowe ( w tym w zabawki) i systematyczne wspieranie konta naszego Stowarzyszenia, dzięki czemu mogliśmy i nadal możemy realizować marzenia dziecięce i ciekawe projekty oraz wzbogacać bazę placówki.

             

Wrzesień 2016 - Podziękowanie dla Dyrektora Adama Ślusarczyka z Agencji Restrukturyzacji

 i Modernizacji Rolnictwa za przekazanie wspaniałych zabawek, pomocy dydaktycznych

i sportowych oraz materiałów plastycznych dla przedszkolaków.

Dzieci wzięły udział w Konkursie Plastycznym - prace na obrazku.   DZIĘKUJEMY.

 

lipiec 2014R. - PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW I PARTNERÓW AKCJI LETNIEJ

SŁONECZNE WAKACJE Z "TĘCZĄ MARZEŃ"

Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Blicharska-Cholewa i Wiceprezes Marzena Kubin serdecznie dziękują wszystkim , którzy przyczynili się do sukcesu Słonecznych Wakacji z „Tęczą Marzeń” i sprawili dzieciom ogromną radość, w tym:

Gminie Krzeszowice za dofinansowanie akcji, - Lodziarni AGA z Krzeszowic za podarowanie lodów dla wszystkich uczestników, - Kopalni Wapienia w Czatkowicach za dostarczenie dzieciom wspaniałych wrażeń  podczas nieodpłatnej wycieczki i wyjątkową opiekę, - Stadninie Koni Huculskich w Nielepicach za doponsorowanie wycieczki,

- Firmie EDEN za bezpłatne dostarczenie wody do picia dla dzieci, - Firmie HAP-POL za słodycze, 

Wszystkim Partnerom:

 - Policji Powiatowej Wydz. Ds. Prewencji z Krakowa, - Policji i Straży Miejskiej z Krzeszowic, - Leśniczemu p. Markowi Packowi z Nadleśnictwa Zabierzów, - Strażakom z OSP w Woli Filipowskiej i Tenczynka,

-Ratownikowi Medycznemu p. Rafałowi Hrycaniukowi z Pogotowia Ratunkowego

-  Bibliotece Publicznej w Tenczynku -  Harcerzom  z Hufca ZHP w Krzeszowicach,

-  Kołu Gospodyń Wiejskich „Tenczynianki”, -  nauczycielkom z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku,

oraz RODZICOM:  Barbarze Czubin, Katarzynie Sielka, Magdalenie Woźniak, Halinie Pączek, Irenie Lipiec, którzy przez cały tydzień sprawowali opiekę nad grupami dzieci, a także wszystkim indywidualnym sponsorom, którzy finansowo wspierają Stowarzyszenie „Tęcza Marzeń”.

 

Maj 2014 - PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW JUBILEUSZOWEGO PIKNIKU I NA RZECZ STOWARZYSZENIA "Tęcza Marzeń", W TYM INFORMATORA O PRZEDSZKOLU.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom dzięki, którym nasz Jubileusz będzie tak wyjątkowy. Oto nasi Darczyńcy:

  KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE

Dziękujemy za dofinansowanie wycieczek dla dzieci z grupy VII,

 

F.H.U.P.SAGA Grzegorz Sałustowicz 32-065 Krzeszowice 3-go Maja 3

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY   T-MOBILE     W  KRZESZOWICACH

ŻBIK JÓZEF, W.T. ŻBIK, E.G.ŻBIK  "KALIA"  TENCZYNEK

JAROSZ KRYSTYNA ZALAS 311 32-067 TENCZYNEK

                                                    BIOVITA   Tenczynek - kliknij

  MAŁGORZATA STAROŃ WS. KOCHANÓW 127 32-064 RUDAWA

                                          URZĄD MIEJSKI w Krzeszowicach

KANCELARIA NOTARIALNA S.C JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KONRAD SEWERYN  30-150 Kraków, ul. Armi Krajowej 19

FK-AKCEPT Biuro Rachunkowo-Podatkowe mgr Kazimierz Biernacki ul. Wyki 10 Krzeszowice 12 282 32 39

ZOFIA SĘK Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TERMO-GAZ 32-067 Wola Filipowska

Firma Handlowa s.c. Lucyna Mazur, Jarosław Mazur 32-065 Krzeszowice Wyki 6b/1

PASMANTERIA MERKURY Beata i Rafał Piechota

oraz Rodzice przedszkolaków i liczni sponsorzy indywidualni w tym: Burmistrz poprzednich kadencji, obecny Radny Wiesław Jagiełło, sołtys Alicja Gaj i wielu innych.

Serdecznie dziękujemy w imieniu dzieciaków i naszym własnym.

 

23 październik 2013r. - EWAKUACJA w Przedszkolu I PODZIĘKOWANIE DLA STRAŻAKÓW.

NASI STRAŻACY W GMINIE KRZESZOWICE SA WYJATKOWI. W IMIENIU DZIECI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANU KOMNDANTOWI MIECZYSŁAWOWI ODRZYWOŁKOWI I PANI ALICJI GAJ PREZES OSP TENCZYNEK ORAZ WSZYSTKIM STRAŻAKOM Z JEDNOSTEK OSP KRZESZOWICE, WOLA FILIPOWSKA I TENCZYNEK  ZA POMOC I ŚWIETNĄ ORGANIZACJĘ AKCJI WRAZ Z EDUKACJĄ I WYCHOWANIEM NASZYCH PODOPIECZNYCH.

 

styczeń 2013r. -  "DAR SERCA DLA PORZUCONYCH ZWIERZĄT"

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM RODZICOM, DZIECIAKOM I MIESZKAŃCOM, KTÓRZY OFIAROWALI KOCE, KARMĘ I INNE POTRZEBNE PRZEDMIOTY NA RZECZ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT. ARTYKUŁY ZOSTAŁY PRZEKAZANE PATRONUJĄCEJ AKCJI 

FUNDACJI DLA ZWIERZĄT DAR SERCA -  32-043 Skała, ul. Olkuska 8  i  trafiły do p. Magdaleny Nieduziak

z miejscowości BUKOWNO/k Olkusza

opiekującej się chorymi zwierzętami - 30 psów i 20 kotów.

 MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASZE PRZEDSZKOLAKI UWRAŻLIWIŁY SIĘ NA KRZYWDĘ I POTRZEBY ZWIERZĄT.

 

PAŹDZIERNIK 2012 - PODZIĘKOWANIE DLA PANI STOMATOLOG.

Serdecznie dziękujemy

Pani DOKTOR  STOMATOLOG  JOLANCIE SZOSTEK

i pomocy dentystycznej Pani LUCYNIE KUKIEŁKA

za zorganizowanie dla naszych dzieci nieodpłatnie badań stomatologicznych . Stworzenie miłej atmosfery w gabinecie i przekazanie szczegółowej informacji na piśmie dla rodziców oraz wspaniałe podejście do tych najmniejszych pacjentów.

 

24 luty 2012r. - PODZIĘKOWANIE DLA Pani Katarzyny Blicharskiej-Cholewa za pozyskanie poprzez Stowarzyszenie "Tęcza Marzeń" środków na projekt ekologiczny.

Bardzo dziękujemy Pani Kasi za wymyślenie i napisanie świetnego projektu pod hasłem

RODZINNY PIKNIK – EKOLOGICZNY- BĄDŹ "EKO" ZADEDYKUJ NAM DRZEWKO

 w ramach zadania publicznego  EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE  ORAZ WŁĄCZENIE ICH DO DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH.   Dzięki złożonemu przez P. Kasię projektowi do konkursu uzyskaliśmy na jego realizację z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach kwotę  2.000,- zł.  Projekt będziemy realizować w terminie: w okresie od 10.03.2012 do 30.06.2012.

DZIĘKUJEMY TAKŻE WSZYSTKIM OSOBOM I RODZICOM, KTÓRE BEZINTERESOWNIE WŁĄCZYŁY SIĘ W TEN PROJEKT.

 

grudzień 2011r. - PODZIĘKOWANIE  DLA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW I RODZICÓW ZA OFIAROWANE ZABAWKI DLA DZIECI Z PRZYTULISKA W KRAKOWIE oraz inne dary

W imieniu Sióstr Zakonnych prowadzących Przytulisko św. Brata Alberta dla samotnych Matek" w Krakowie przy ul. Malborskiej 64b serdecznie dziękujemy wszystkim  dzieciom i  rodzicom za ofiarowane z serca wspaniałe zabawki. Siostra Karolina nadzorująca akcję była zdumiona ilością przywiezionych zabawek bo było ich ponad 500 - pełny samochód  pluszaków, autek, książek, gier ....

Serdecznie dziękujemy za pomysł poddany przez rodziców na czele z p. KATARZYNĄ CHOLEWĄ oraz przy wsparciu p.BEATY KUŹNIK - bo oprócz darów była to wspaniała lekcja wychowawcza dla naszych dzieci.

Przy tej świątecznej okazji dziękujemy PAŃSTWU BEACIE I RAFAŁOWI PIECHOTA z FHU "ABC" w Krzeszowicach  za ofiarowanie zestawów światełek zewnętrznych na naszą śliczną choineczkę przed wejściem do przedszkola, którą  również otrzymaliśmy od sponsora wspierającego nasze festyny.

Bardzo za wszystko dziękujemy.

 

SPONSORZY  FESTYNU RODZINNEGO "MAMA, TATA I JA"

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom w tym:

Eden Springs z Krzeszowic , Stadninie Koni Huculskich w Nielepicach, „Zielone Przedszkole” w Nawojowej Górze, strażakom OSP Tenczynek oraz wielu indywidualnym sponsorom. Specjalne podziękowanie kierujemy do Rodziców naszych dzieci za pomoc i wsparcie w organizacji całej imprezy.     

 

PODZIĘKOWANIE DLA  RATOWNIKA MEDYCZNEGO

PANA RAFAŁA HRYCANIUKA 

    BARDZO DZIĘKUJEMY ZA CIEKAWE ZAJĘCIA DOTYCZĄCE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WRAZ Z PREZENTACJĄ NA MENEKINIE I POKAZEM SLAJDÓW ORAZ ATRAKCYJNE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I  RODZICÓW W RAMACH ICH PEDSGOGIZACJI. TO BYŁY WYJĄTKOWE EDUKACYJNE SPOTKANIA.

PODZIĘKOWANIE DLA  MARKETU OBI  z Al. Bora Komorowskiego w KRAKOWIE 

   Dyrektor Przedszkola serdecznie dziękuje za SPONSORING, WYSOKĄ PROMOCJĘ I NIEODPŁATNY TRANSPORT sprzętu ogrodowego dla naszej placówki.  Bardzo dziękujemy w imieniu dzieci, którym niniejszy sprzęt będzie służył oraz za osobistą pomoc Mamie naszego przedszkolaka Szymonka         Pani  MAGDALENIE  RYSZOWSKIEJ.

    PODZIĘKOWANIE ZA ZIELONY DAR DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

          Dla FUNDACJI AERIS FUTURO, która zorganizowała i przeprowadziła całą akcję sadzenia prawie 50 drzew i krzewów w ogródku przedszkolnym wg projektu Pani Magdaleny Ryszowskiej zakupionych w dobrej cenie w Szkółce Drzew i Krzewów "markus" Marek Gurgul oraz darczyńców:  Firmy ENTERSO, Firmy  INDECO POMORZE,  Joanny Mieszkowicz  i Jakuba Trojanek, Sponsorzy indywidualni akcji ZADEDYKUJ DRZEWKO . Także nasi rodzimi sponsorzy: Państwo Krystyna i Józef Żbikowie, którzy zafundowali kilkanaście krzewów  oraz Helena i Antoni Jamińscy sponsorzy ogromnego ponad 3 metrowego dęba . Firma BIOVITA z Tenczynka  - ofiarowała ziemię i korę do podsypania wszystkich roślin.  Dziękujemy Rodzicom, którzy licznie włączyli się do pracy.

         PODZIĘKOWANIE  dla  RODZICÓW W TENCZYNKU i w ZALASIU            oraz MŁODEJ PARY - PAŃSTWA  Agaty i Arkadiusza ŁENYK

za dar serca w postaci doposażenia obu przedszkoli w zabawki oraz sprzęt audiowizualny, jak i środki czystości dla dzieci. Bardzo dziękujemy w imieniu naszych przedszkolaczków. Wiemy, że na naszych Rodziców i darczyńców możemy zawsze liczyć. Nasza Para Młodych przekazała zabawki i przybory do zajęć zbierane dla naszego przedszkola w Tenczynku podczas przyjęcia weselnego od gości.

    SPECJALNE PODZIĘKOWANIE dla "EDEN SPRINGS" z Krzeszowic.

Dyrektor i nauczyciele przedszkola w imieniu wszystkich dzieciaków serdecznie dziękują Pani Grażynie Piotrowskiej z Firmy "Eden Springs" za nieodpłatne wypożyczenie urządzenia do dozowania wody wraz z pojemnikami z wodą i zgodę na całoroczny zapas wody z przeznaczeniem dla dzieci.

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW I WSPÓŁORGANIZATORÓW FESTYNU Z OKAZJI JUBILEUSZU 120 LECIA PRZEDSZKOLA I POWITANIA NOWEGO PRZEDSZKOLA

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby nasza uroczystość była wyjątkowa.

SPONSORZY IMPREZY:  Przetwórnia Mięsno-Wędliniarska "Jamiński & Siejka Tenczynek, EDEN SPRINGS Krzeszowice, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach, Stadnina Koni Huculskich Nielepice, GARDENAU Tenczynek, Lody MELBA Krzeszowice, ERA Telefonia Komórkowa, Fundacja Pomocy Dzieciom w Tenczynku, Państwo Alicja i Wiesław Jagiełło, Państwo Krystyna i Józef Żbik , Firma Czary-Mary Tenczynek, F.H.U. "ABC" Krzeszowice, Gabinet Kosmetyczny - Tenczynek, Małgorzata i Grzegorz Sęk - Zalas,  rodzice przedszkolaków z Tenczynka i z Zalasu oraz  wielu prywatnych sponsorów...

WSPÓŁORGANIZATORZY: Sołtys wsi Tenczynek, Rada Rodziców przedszkolaków, Koło Gospodyń Wiejskich w Tenczynku i Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczynku.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DLA PANA SOŁTYSA WSI TENCZYNEK RYSZARDA RYSIA ZA ogromną pomoc przy organizacji całej imprezy ORAZ ARTYSTY I AKTORA JERZEGO PALA ZA ZNAKOMITE JEJ POPROWADZENIE .

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Przedszkola

 

PODZIĘKOWANIE  DLA  FUNDACJI "ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ".

 Dyrektor przedszkola, nauczyciele, rodzice i wszystkie dzieciaki z przedszkola w Zalasiu serdecznie dziękują za dar serca w formie finansowej, w kwocie 5.500,- złotych na zakup sprzętu do zajęć gimnastycznych, artystycznych      i rekreacyjnych dla dzieci. Specjalne podziękowania kierujemy do:

Pana  Kazimierza Walasika  - Prezesa Zarządu Fundacji,
  Pana  Andrzeja Ślusarza - Wiceprezesa Zarządu Fundacji
Pana  Andrzeja Szpaka  - Członka Rady Fundacji

Z pieniążków tych zakupiliśmy:

- wieżę Philips z 3 mikrofonami do zajęć artystycznych, imprez i uroczystości przedszkolnych, - ławeczki gimnastyczne, materac do ćwiczeń i tunele sportowe do zajęć  gimnastycznych, - ławki ogrodowe do zajęć rekreacyjnych w ogrodzie przedszkolnym.

Bardzo dziękujemy za ten dar serca, który przyniósł naszym dzieciakom wiele radości.

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl